Wielsbeke

Ridder De Ghellinkstraat – grafveld metaaltijden – uitbreiding fabriek

Op een locatie aan de Ridder De Ghellinckstraat wordt sinds enkele jaren flink uitgebreid. BAAC is partner van de opdrachtgever en voert op het tempo van de opdrachtgever archeologisch onderzoek uit naar mate de fabriekssite uitbreiding nodig heeft.

Daarbij zijn we een partner in het hele traject, van omgevingsaanvraag, over veldwerk wanneer dat nodig is, hulp bij de aanvraag voor subsidies tot ondersteuning van publieksmomenten in het weekend.

BAAC heeft verschillende omgevingsaanvragen ondersteund door de opmaak van een archeologienota. Ook bleken in enkele fases booronderzoek en proefsleuvenonderzoek nodig. Eén kleine opgraving gaf een mooi inzicht in de geschiedenis van het terrein: het terrein bleek eeuwenlang een grafveld te zijn geweest in de metaaltijden. Waar nu een fabrieksterrein is, tekenden grafheuvels het landschap.

De opdrachtgever liet een reconstructie maken en bood ons de gelegenheid voor honderden personeelsleden en buurtbewoners de geschiedenis van de locatie te vertellen, om zo de verankering met en waardering voor de omgeving te benadrukken.

Deze samenwerking voelde erg prettig omdat opdrachtgever en BAAC één doelen deelden: met respect voor het verleden en lokale geschiedenis de geplande timing halen.