Diepenbeek

Nierstraat / Waardestraat en Oude Molenstraat – steentijd, ijzertijd, Romeinse tijd, middeleeuwen – werken aan spoorweginfrastructuur

In 2020 stelde de beheerder van de spoorweginfrastructuur BAAC aan om in Diepenbeek een partner te zijn bij dringende werkzaamheden. Het project omvatte de werken om het afschaffen van een aantal overwegen mogelijk te maken door deze te vervangen door bruggen en tunnels. Archeologisch onderzoek, zowel vooronderzoek, als een eventuele opgraving, moest binnen de strikte planning van de aannemer en de tijdelijke buitendienststellingen van het spoor ingepast worden.

BAAC slaagde erin om deadlines te respecteren en zorgde voor een kwalitatief onderzoek op de verschillende locaties. Een deel van de steentijdwaarden aan de Molenstraat kon in samenspraak met de opdrachtgever door planaanpassing worden behouden in situ.

De locaties waar de werken niet aangepast konden worden, leverden sporen en vondsten op uit zeer uiteenlopende perioden, van het finaalpaleolithicum tot aan de Tweede Wereldoorlog.

Naast plattegronden van gebouwen uit de metaaltijden en middeleeuwen sprongen vooral een bewoningscluster uit het mesolithicum, enkele prachtige glaskralen en armbanden van de La Tènecultuur, een boomstamwaterput en twee verschillende loopgraven uit de oorlogstijd in het oog.

Alle gegevens samen bieden een mooie doorsnede van de lange bewoningsgeschiedenis van de gemeente Diepenbeek waarbij de ligging aan de Demer een verbindende factor tussen alle perioden bleek.