Maldegem

Ringbaan – Volmiddeleeuwse bouwtekening

In 2021 werd door archeologen van BAAC Vlaanderen in opdracht van Veneco gewerkt aan een project langs de Ringbaan in Maldegem. Ze vonden er onder meer bewoningssporen uit de ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen maar ook sporen uit de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens het onderzoek van een van de waterputten deden de archeologen een uitzonderlijke ontdekking. Eén van de planken die dienden als beschoeiing van de waterput vertoonde namelijk een tekening van een huis. Na aanvullend onderzoek zou het waarschijnlijk om de vroegste bouwtechnische tekening van Vlaanderen of zelfs West-Europa gaan.

Opvallend is hoe de bouwschets perfect samenvalt met wat tot op heden gekend is van de middeleeuwse bouwtechnieken. De tekening geeft weer hoe houtverbindingen en verhoudingen tussen de houten balken van het dak en de wanden er moeten uitzien.

Op basis van een dendrochronologische datering kon vastgesteld worden dat het hout afkomstig was van een boom die tussen 1030 en 1053 gekapt werd. Daarmee kon aangetoond worden dat het hier om de oudst gekende technische tekening in Vlaanderen, en waarschijnlijk West-Europa, gaat.

(3D weergave door De Logi & Hoorne)

Op dit moment wordt de plank verder onderzocht, in detail gedateerd en gescand zodat deze in de onmiddellijke toekomst kan dienen als basis voor het verder onderzoek naar de middeleeuwse gedachtegang achter de bouwtechnieken.

Reconstructietekening op basis van de bouwschets (reconstructietekening door Yannick De Smet).

Uiteraard zal de invloed van deze unieke bron veel verder reiken dan de grenzen van Maldegem: de informatie zal een belangrijke bijdrage leveren aan de studie van de middeleeuwse bouwtechniek in de Lage Landen.