Zonnebeke

Geluveld – sporen WO1 – aanleg nutsleidingen

BAAC heeft meegewerkt aan de aanleg van vele honderden kilometers leidingen, zowel voor elektriciteit, water, gas als vloeibare lucht, in opdracht van zowel private opdrachtgevers als overheden.

Zo’n traject begint vaak met een risico-analyse, waarbij pijnpunten worden opgespoord en archeologisch onderzoek een plaats krijgt in de lange termijn planning. Langzaam maar zeker worden plannen duidelijker, worden trajecten concreter en wordt de archeologie neergeschreven in een archeologienota. Waar mogelijk en waar nodig worden onderzoeken ingepland voor de aannemer zijn werken uitvoert. Op die manier worden vertragingen en veiligheidsrisico’s tot het minimum herleid.

Bij één van de vele leidingtrajecten, in Zonnebeke bij Geluveld, werden vooral sporen gevonden uit WO1. Tijdens het onderzoek werden onder meer menselijke resten gevonden van gesneuvelde soldaten, een gevoelig werk dat uiterst respectvol werd uitgevoerd.

Door enkele directe en indirecte aanwijzingen konden de menselijke resten deels worden geïdentificeerd.

BAAC is een partner lang voor de omgevingsaanvraag tot na het herstel van de bovengrond