Een bureauonderzoek helpt archeologen en eigenaars van terreinen om een inschatting te maken op de kans op archeologie op een terrein. Archeologen voegen onder meer gegevens van historische kaarten, bodemkundige informatie en eerdere archeologische onderzoeken bij elkaar om zo een beeld te krijgen van de geschiedenis van een plangebied.

Bij een omgevingsvergunningsaanvraag die beantwoordt aan bepaalde criteria qua omvang van terrein en werken in de bodem is een archeologienota nodig. Het is een bureauonderzoek specifiek op maat van de omgevingsvergunningsaanvraag.

Een onderzoek vooraf kan zich ook beperken tot een snelle scan op het moment van bijvoorbeeld aankoop van een terrein, of een ander moment waarop u een ruw idee wil krijgen van mogelijke gevolgen van onder meer archeologie op uw terrein. Zo’n scan doen we snel, gratis en discreet!